Namsos Røde Kors

Namsos Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom ulike omsorgsaktiviteter og drift av Namsos frivilligsentral.

Adresse
Verftsgata 38, 7800 NAMSOS
Telefon
95227029
E-post
namsos@rodekors.org
Leder
Thea Indergård Eide
Nestleder
Gunn Holvik

Her finner du oss på vår Facebook-side