Vannrdning-i-elv-Rode-Kors-Hjelpekorps

Overhalla Røde Kors

Overhalla Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Velkommen

Her finner du oss på Overhalla Røde Facebook-side

I forbindelse med koronapandemien kan enkelte aktiviteter midlertidig avvike fra oversikten under.