Vikna Røde Kors

Vikna Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 325, 7901 RØRVIK
Nestleder
Gaute Rauø
Leder
Vigdis Nordheim

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Vikna Røde Kors Ungdoms Facebook-side