Vikna Røde Kors

Vikna Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 325, 7901 RØRVIK
E-post
vikna@rodekors.org
Leder
Dordis Marie Skjelbred Furu
Nestleder
Sten Tore Sagmo

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Vikna Røde Kors Ungdoms Facebook-side