Ytterøy Røde Kors

Ytterøy Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.