bildekollage

Ferie For Alle Vestfold 2024

Informasjon til ansatte som møter familier som strever i hverdagen.

Ferie for alle - et gratis ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi.

Dessverre har ikke alle barn i Norge de ferieopplevelsene som de har behov for. Grunnene til dette kan være mange og er ofte sammensatt.
Noen familier strever med svært krevende utfordringer i hverdagen, mens andre klarer seg ganske godt, men har likevel ikke det lille ekstra som skal til for å ta med barna på ferie.  Ferie for alle retter seg mot disse familiene.

Hvordan søke om plass?

Påmelder, dvs. ansatt i hjelpeapparatet (NAV, helsestasjon, barnevern osv.) fyller ut søknadsskjema i samarbeid med familien. Familien kan ikke søke på egenhånd. Søknader som sendes inn uten påmelder blir ikke behandlet.

Søknadslink: : https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle. Du vil finne søknadsskjemaet, og annet nyttig informasjon om søknadsprosessen under linken "slik søker du om ferieopphold ".

Ferieopphold 2024*

  • Påskeferie på Havna: 25.-31. mars
  • Barneopphold på Eidene: 23.-26. juni
  • Sommer på Langedrag: 14.-19. juli
  • Sommer på Fevik: 29.-3. august
  • Sommer på Fevik: 4.-9. august
  • Høst på Eidene og Havna: 6.-11. oktober
  • Jul på Eidene: 25.-28. desember

*Det tas forbehold om at endringer kan forekomme. Følg med på de nasjonale sidene til Ferie for alle.

Kontaktinformasjon

Frivillig leder for Ferie for alle:

Torild Wivestad Johansen:  torildwivestadjohansen@yahoo.no

Koordinator i Vestfold Røde Kors for Ferie for alle:

Eivind Hanche-Olsen:  eivind.hanche-olsen@redcross.no

Les mer om Ferie for alle aktiviteten i Norges Røde Kors

COOP samarbeid:

Coop Norge og Røde Kors samarbeider om støtteordningen Coop-dugnaden som skal gi barn i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre. Les mer om Røde Kors og COOP samarbeidet her.