Frivilligkonferansen

Gjennom året arrangerer Vestfold Røde Kors flere kurs, samlinger og konferanser for våre frivillige.