Konferanser, samlinger og møter

Gjennom året arrangerer Vestfold Røde Kors flere kurs, samlinger og konferanser for våre frivillige. Her vil du finne informasjon, program og påmelding til disse.