Kurs og opplæring i Vestfold Røde Kors

Nye frivillige gjennomfører obligatoriske kurs for å sikre riktig kompetanse. Vi har også forskjellige temakurs for tillitsvalgte og innenfor redning og beredskap.

Er det noe du savner av informasjon eller kurs, så ta gjerne kontakt med oss og gi beskjed.

Kurskategorier

Vi tilbyr også temakurs innenfor de ulike aktivitetene våre samt opplæring for våre tillitsvalgte.
Røde Kors Hjelpekorps arrangerer kurs på forskjellige nivåer innenfor redning, beredskap, førstehjelp, pedagogikk, ledelse og organisasjon.
Alle frivillige og ansatte i Røde Kors må gjennomgå en obligatorisk kurspakke. I tillegg kan Røde Kors tilby en rekke kurs innen flere områder til sine frivillige og tillitsvalgte.
Her vil vi samle en oversikt over de aktuelle kursene som avholdes for frivillige og medlemmer i Røde Kors i Vestfold: