LH

Leksehjelp i Vestfold

Hva er Leksehjelp?

Røde Kors Leksehjelp skal bidra til at alle elever i skolen får mulighet til å ta den utdannelsen de ønsker og dermed kunne praktisere et yrke som er i samsvar med den enkeltes interesser og evner, uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn.

Hvor finner jeg Leksehjelp i Vestfold?

Sandefjord:
Link til lokalforeningen: Sandefjord Røde Kors
Link til Facebook: Facebook

Tønsberg bibliotek:
Link til lokalforeningen: Tønsberg Røde Kors
Link til Facebook: Facebook

Tønsberg, Fellesverket:
Link til Facebook: Facebook

Vil du vite mer:
Faktaark i PDF-format
Informasjon fra Norges Røde Kors

Kontaktperson: eivind.hanche-olsen@redcross.no