Røde Kors redningsbåt patruljerer langs kysten Vis bildetekst
Foto: Stian Herzberg

Sandefjord Røde Kors

På denne siden finner du informasjon om alle aktivitetene til Sandefjord Røde Kors. Vi håper du tar kontakt med oss på epost om det er noe du lurer på og ikke finner svaret her.

Adresse
Bugaardsgata 7, 3208 SANDEFJORD
Telefon
33466350
E-post
sandefjord@vestfoldrk.no
Leder
Kjell Atle Kjønnø
Nestleder
Kent Vidar Eide

Kontakt Sandfjord Røde Kors

Sandefjord Røde Kors er aktiv på Facebook. Mange av aktivitetene våre har egne sider. Søk f.eks på Sandefjord Røde Kors, Sandefjord Røde Kors Hjelpekorps eller Sandefjord Røde Kors Ungdom.

Her finner du oss på Sandefjord Røde Kors Facebook-side

Her finner du en presentasjon av Sandefjord Røde Kors som du kan laste ned. I denne finner du også kontaktinformasjon til alle aktivitetene våre.

Her finner du mer informasjon om Sandefjord Røde Kors

Krisen i Afganistan
I forbindelse med at Norge nå mottar et stort antall flyktninger fra Afganistan trapper Røde Kors opp sin beredskap.
- Vi har et tett sammarbeid med Statsforvalteren og Sandefjord Kommune forteller leder i Sandefjord Røde Kors, Kjell Atle Kjønnø
- Vi vil oppdatere våre facebooksider om behovet, det vil i perioder være nødvendig å stoppe litt opp - slik at vi holder oversikt over det konkrete behovet, forteller Kjell Atle Kjønnø
- Det er kommet spørsmål om å støtte aksjonen økonomisk - og de som ønsker å gjøre det kan gjøre dette via VIPPS #70420 eller konto 1638 06 28426, husk å merk gaven AFGANISTAN.

- Ta kontakt med leder Kjell Atle Kjønnø på tlf 920 26580, for eventuelle spørsmål.Aktiviteter i Sandefjord