Behov for førstehjelpskurs?

Ta kontakt med ditt lokale Røde Kors Hjelpekorps (se i oversikten over lokalforeninger)

eller ta kontakt med Røde Kors Førstehjelp på:

nettsiden: https://www.rodekorsforstehjelp.no

E- post: post@rodekorsforstehjelp.no

eller på telefon: 05 003 (tastevalg 5)