Behov for førstehjelpskurs?

De fleste som gir førstehjelp gir hjelp til en de kjenner. Din kunnskap og innsats kan redde liv. Bli trygg på hjerte- lungeredning og annen førstehjelp!

Ta kontakt med ditt lokale Røde Kors Hjelpekorps (se i oversikten over lokalforeninger) eller ta kontakt med Røde Kors Førstehjelp på:

Nettsiden: https://www.rodekorsforstehjelp.no

E-post: post@rodekorsforstehjelp.no

Telefon: 05 003 (tastevalg 5)

Lær også mer om førstehjelp på rodekors.no/forstehjelp