Om eldre ensomme

Eldre ensomme blir oftere ensomme