Ensomhet

Røde Kors jobber hver dag for å bekjempe ensomhet og inkludere flere i fellesskapet.