Eidsvoll og Hurdal Røde Kors

Eidsvoll og Hurdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boksrudvegen 51, 2080 EIDSVOLL
Telefon
476 50 476
E-post
post@eidsvollhurdalrodekors.no
Leder
Pararajasingam Paranthaman
Nestleder
Ragnar Bergersen

Vi ønsker deg velkommen til å besøke vår eksterne hjemmeside her.

Her finner du oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

RØFF

Barnas Røde Kors

Vitnestøtte

Flyktningguide

Beredskakpsvakt

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x