Eidsvoll og Hurdal Røde Kors

Eidsvoll og Hurdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boksrudvegen 51, 2080 EIDSVOLL
Telefon
47650476
E-post
post@eidsvollhurdalrodekors.no

Vi ønsker deg velkommen til å besøke vår hjemmeside her.

Følg oss på vår Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

RØFF

Barnas Røde Kors

Vitnestøtte

Flyktningguide

Beredskapsvakt