Nannestad-Gjerdrum 1600x640

Nannestad og Gjerdrum Røde Kors

Nannestad og Gjerdrum Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom redningsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Gamle Eltonvei 5, 2034 HOLTER
E-post
post@ngrkh.org
Leder
Øyvind Ordemann

Nannestad og Gjerdrum Røde Kors benytter egne ekstern hjemmesider. Vi ønsker deg velkommen til å besøke oss på http://www.ngrkh.org/

Følg oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Nannestad og Gjerdrum

Hjelpekorps

Besøksvenn

Besøksvenn med hund

Norsktrening

Flyktningguide