Nesodden Røde Kors

Nesodden Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Nesoddveien 270, 1455 NORDRE FROGN
Telefon
99465001
E-post
leder@nesoddenrodekors.no

Om Nesodden Røde Kors

Følg oss på vår Facebook-side. Her kan du også følge vårt Hjelpekorps på Facebook og Instagram.

Hjelpekorps

Besøksvenn

Flyktningguide

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x