Nesodden Røde Kors

Nesodden Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Knutsvei 102 Pb 45, 1451 NESODDTANGEN
Telefon
90873073
E-post
Beseglen@gmail.com
Leder
Bente Seglèn
Nestleder
Espen Ergo

Om Nesodden Røde Kors

Her finner du Nesodden Hjelpekorps Facebook-side

Hjelpekorps

Besøksvenn

Flyktningguide