Kautokeino Røde Kors

Kautokeino Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Adresse
Boks 99, 9521 KAUTOKEINO
Telefon
91171464
E-post
iklemet@online.no
Leder
Per Ivar Klemetsen

Lokalforeningsleder:

Per Ivar Klemetsen
E-post: iklemet@online.no
Tlf: 91 17 14 64

Hjelpekorps