Kautokeino Røde Kors

Kautokeino Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Adresse
Boks 99, 9521 KAUTOKEINO
Telefon
91171464
E-post
iklemet@online.no
Leder
Marit Lovise Malin

Lokalforeningsleder:

Marit Lovise Malin
E-post: mlmalin@hotmail.com
Tlf: 97541814

Hjelpekorps