Arna og Åsane Røde Kors

Arna og Åsane Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Boks 71,Nyborg, 5879 BERGEN
Telefon
98235700
E-post
styreleder@arna-rk.no
Leder
Paal Herland
Nestleder
Roger Christensen

Her finner du oss på vår eksterne hjemmeside

Her finner du oss på vår Facebook-side

Besøksvenn

Hjelpekorps