Arna og Åsane Røde Kors

Vi driver med Barnas Røde Kors, Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (13-17 år), Røde Kors Ungdom, Besøkstjeneste og Hjelpekorps.

Adresse
Besøksadresse:, 5879 BERGEN
Telefon
95131522 (etter 16)
E-post
styreleder@arna-rk.no

Her finner du oss på vår eksterne hjemmeside

Her finner du oss på vår Facebook-side

Besøksvenn

Hjelpekorps

Beredskapsvakt

RØFF

BARK Arna og Åsane

Arna og Åsane Røde Kors Ungdom

Arna og Åsane Røde Kors Flyktningaktiviteter