Resepsjonen i Småstrandgaten 6
55307979 - bergen@redcross.no

Røde Kors-huset i Vetrlidsallmeningen 9
55330140

Kontaktinfo til styre og råd finner du her.

Ansatte i Bergen Røde Kors   

Marian Guddal Hansen
Daglig leder
E-post
MarianGuddal.Hansen@redcross.no
Telefon
55 30 79 63
Mobil
98 85 32 82
Elisabeth Mathiassen
Økonomiansvarlig
E-post
elisabeth.mathiassen@redcross.no
Telefon
55 30 79 60
Annette Fischer
Kommunikasjons- og næringslivsansvarlig
E-post
annette.fischer@redcross.no
Telefon
55307971
Mobil
95123499

Elise Theodorsen, Koordinator Døråpner

Tlf 55 33 01 40

elise.theodorsen@redcross.no

 

Melaku Dessalegn, Koordinator Flyktningguiden

Tlf. 55 30 79 67

melaku.dessalegn@redcross.no  

 

Jan Bjørgo, Aktivitetsansvarlig Røde Kors-huset

 Tlf 55 33 01 40 Mob 40 85 33 40

jan.bjorgo@redcross.no

 

Daniel Mellegaard Lien, Koordinator Støttespiller for unge flyktninger

Tlf. 45 42 94 61

daniel.lien@redcross.no

 

Gry Olsen Tronvold, Koordinator Nettverk etter soning og visitortjenesten

Tlf. 55 30 79 66

gry.tronvold@redcross.no

 

Kjersti Dalehaug, Administrasjons- og regnskapsmedarbeider

Tlf. 55 30 79 62

kjersti.dalehaug@redcross.no 

 

Margrethe Moss-Iversen Lundegård, Koordinator besøkstjenesten

Tlf.55307964 Mobil 92 86 39 76

margrethe.lundegard@redcross.no

 

Tone Mossefin (i permisjon), Koordinator opplæring og rekruttering

Tlf 55 30 79 77 Mobil 47 81 30 80