Odda Røde Kors

Vi har aktiviteter innen Hjelpekorps, Besøkstjeneste og Beredskapsvakt.

Adresse
Bygdarbøen 8 Boks 198, 5751 ODDA
Telefon
97485750
E-post
oddarodekors@gmail.com
Leder
Svein Buer
Nestleder
Elen Kolstø Sønstabø

Hjelpekorps

Besøkstjeneste

Beredskapsvakt

Barnas Røde Kors - BARK