Vossestrand Røde Kors

Vi har aktivitet innen Hjelpekorps, Beredskapsvakt og Besøkstjeneste.

Adresse
Vossestrand RK v/ Anita Rambjørg Holbygdvegen 171, 5713 VOSSESTRAND
Telefon
93443397
E-post
Samson_skjervheim@hotmail.com
Leder
Samson Skjervheim

Beredskapsvakt

Hjelpekorps

Besøkstjenesten