Ferie for Alle i Møre og Romsdal

Ferie for alle i Møre og Romsdal

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi.

Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerer ferietur for barnefamilier som har dårlig økonomi og en vanskelig livssituasjon. Målet med turen er at familiene skal få en ferieopplevelse sammen. Tilby et pusterom fra hverdagen og skape et nettverke med andre familier i samme situasjon. For deltakere fra Møre og Romsdal går turen til Hurdal i Akershus.

Målgruppen er familier med barn i barneskolen, altså mellom 6 og 13 år. Det er nok at 1 av barna er i målgruppen.

Sommeren 2017 arrangeres turen 17.- 22. juli. Alle utgifter dekkes av Røde Kors, og det blir satt opp buss fra fylket som man kan benytte seg av gratis. Reiseledere fra Røde Kors er med på turen, og i Hurdal er det lagt opp til varierte aktiviteter både inne og ute gjennom hele uken.

Påmeldingsfrist 28. april 2017.

Last ned søknadsskjema

Du kan melde deg på gjennom din kommunes helse- og sosialtjeneste, som for eksempel helsesøster eller din kontaktperson i NAV.

Les mer om Ferie for alle her.

Kontaktperson

Asbjørn Wille
Koordinator
E-post
asbjorn.wille@redcross.no
Telefon
70 16 08 07
Mobil
902 67 320