Distriktsstyret i Møre og Romsdal Røde Kors

Distriktsstyret har det overordnede ansvar for forvaltningen av distriktets virksomhet mellom årsmøtene.

Øystein Valde
Leder
Telefon: 98 47 38 00
oystein@raumarock.com

Eileen Gjerde
Nestleder
Telefon: 95 45 69 45
eileen.gjerde@heroy.kommune.no

Per Inge Jelle
Styremedlem
Telefon: 91 77 23 60
per.inge.jelle@gmail.com

Audun K. Høidal
Styremedlem
Telefon: 45 02 58 02
audun@hoidal.no

Wenche Litschi Fausa
Varamedlem
Telefon: 99 10 24 69
wfausa@online.no

Daniel Jønsson Botnvik
Varamedlem
Telefon: 91 64 89 64
danbot@online.no

Kine Sørvik
Leder distriktsråd Hjelpekorps
Telefon: 40 64 32 50
kinesoervik@gmail.com

Gjertrud Melchior
Leder distriktsråd Omsorg
Telefon: 95 22 21 57
gjermel@online.no

Heidi Sandbukt
Leder distriktsråd Ungdom
Telefon: 95 04 91 38
heidi_sandbukt@yahoo.com