Ferie for Alle i Møre og Romsdal

Ferie for alle i Møre og Romsdal

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi.

Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerer ferietur for barnefamilier som har dårlig økonomi og en vanskelig livssituasjon. Målet med turen er at familiene skal få en ferieopplevelse sammen. Tilby et pusterom fra hverdagen og skape et nettverk med andre familier i samme situasjon.

Målgruppen er familier med barn i barneskolen, altså mellom 6 og 13 år. Det er nok at 1 av barna er i målgruppen.

Last ned søknadsskjema

Du kan melde deg på gjennom din kommunes helse- og sosialtjeneste, som for eksempel helsesøster eller din kontaktperson i NAV.

Les mer om Ferie for alle her.

Kontaktperson

Asbjørn Wille
Koordinator
E-post
asbjorn.wille@redcross.no
Mobil
902 67 320