Ferie for Alle i Møre og Romsdal

Ferie for alle i Møre og Romsdal

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi.

Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerer ferietur for barnefamilier som har dårlig økonomi og en vanskelig livssituasjon. Målet med turen er at familiene skal få en ferieopplevelse sammen. Tilby et pusterom fra hverdagen og skape et nettverk med andre familier i samme situasjon.

Målgruppen er familier med barn i barneskolen, altså mellom 6 og 13 år. Det er nok at 1 av barna er i målgruppen.

Høsten 2017 arrangeres det høstferie for alle i Møre og Romsdal. Turen gjennomføres 9. – 14. oktober, og går feriesenteret Merket i Valdres. Alle utgifter er dekket av Røde Kors, og det blir satt opp buss fra fylket som man kan benytte seg av gratis. Reiseledere fra Røde Kors er med på turen, og i Valdres er det lagt opp til varierte aktiviteter både inne og ute gjennom hele uken.

Påmeldingsfrist 21. september 2017

Last ned søknadsskjema

Du kan melde deg på gjennom din kommunes helse- og sosialtjeneste, som for eksempel helsesøster eller din kontaktperson i NAV.

Les mer om Ferie for alle her.

Kontaktperson

Asbjørn Wille
Koordinator
E-post
asbjorn.wille@redcross.no
Telefon
70 16 08 07
Mobil
902 67 320

 

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x