Fauske Røde Kors

Adresse
Boks 120, 8200 FAUSKE
Leder
Jan Normann Nilsen
Nestleder
Ellen Helga Barstrand

Frivillighetskoordinator:

Arne Jensen
Tlf. 91368592
Epost: arne.jensen@redcross.no

Besøksadresse: Solvollveien 13, Fauske

Om Fauske Røde Kors

Hjelpekorps

Besøkstjeneste

Aktivitet på asylmottak

Barnehjelpa

Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF)