Styret

Styret i Fauske Røde Kors har ansvar for all drift av lokalforeningen mellom årsmøtene.

Styreleder: Jan Nilsen

Nestleder: Ellen Barstrand

Kasserer: Karin Eide

Styremedlem: Titti Habte Tekle

Styremedlem: Tove Iren Uglem

Styremedlem, leder av lokalråd hjelpekorps: Ann Kristin Steffensen

Styremedlem, leder av lokalråd omsorg: Anne Lise Nygård Karlsen

Varamedlem: Harald Rundhaug