Distriktsråd omsorg

Distriktsråd omsorg er faglig rådgivende organ for distriktsstyret i saker som gjelder  Røde Kors. De er også støttespiller for lokalforeninger som jobber med omsorgsaktiviteter.

Leder

Kim Lindstrøm: 958 97 597, kim.lindstrom@signalbox.no

Nestleder

Eva Brennvik: 916 80 499, mbrennvi@online.no

Medlem

Aud Steffensen: 906 38 184, aud-steffensen@hotmail.com

Medlem

Azza Idress: 947 18 094, azzaidress2013@gmail.com

Varamedlem

Endrid Hjellbakk: 481 53 864, endrid@online.no