En pasient venter i en sykehusgang

Helsesenter for papirløse i Oslo

Oslo Røde Kors og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo driver Helsesenteret for papirløse migranter. All helsehjelp er gratis.

Papirløse migranter er personer som har fått endelig avslag på søknad om asyl, men som av ulike årsaker forsetter å oppholde seg i Norge. Oslo Røde Kors og Kirkens Bymisjon tilbyr gratis helsehjelp til denne gruppen, i tillegg til andre personer under papirer, som ikke har søkt asyl eller aldri har blitt registrert av norske myndigheter.

Drives av Røde Kors og Kirkens Bymisjon.

– All helsehjelp er gratis.
– Tilbyr vanlig helsehjelp der en kan møte lege, sykepleier, psykolog og fysioterapeut for konsultasjon.

Frivillighet

Papirløse migranter er personer som har fått endelig avslag på søknad om asyl, men som av ulike årsaker forsetter å oppholde seg i Norge. Oslo Røde Kors og Kirkens Bymisjon tilbyr gratis helsehjelp til denne gruppen, i tillegg til andre personer under papirer, som ikke har søkt asyl eller aldri har blitt registrert av norske myndigheter.

Hvor mye tid kan jeg forvente å bruke?

Frivillige bør beregne minst én vakt per måned / seks timer per måned. Tidspunktet varierer med åpningstid.

Hva kreves for å bli frivillig?

– Tid: Minimum 6 timer per måned. Tidspunkt varer med helsesenterets åpningstid

– Helsefaglig utdanning,godkjent autorisasjon og politiattest

– Skrive under på kontrakt med helsesenteret

– Gjennomføre grunnkursene Innføring i Røde Kors, Grunnkurs omsorg, spesialkurs og én opplæringsvakt 

Health Center for undocumented migrants

This health clinic is aimed at all people who do not have legal residence in Norway. We offer a range of healt services.

This health clinic is aimed at all people who do not have legal residence in Norway. We offer a range of healt services that allow you to consult a nurse, doctor, psychologist and physiotherapist etc.

All services are free.

Opening hours:

– Tuesday 4pm–8pm
– Thursday 11am–3pm

Phone: 48 89 05 60

The health centre operates as a drop-in service. Appointments cannot be booked in advance.

We are health professionals, and as such, have taken a pledge of confidentiality. We can therefore guarantee that under no circumstances your whereabouts or personal details will be shared with the police or the immigration authorities.

If you do not speak Norwegian, we will hire a translator and pay the costs.