Besøksvenn

Omsorgsfeltet omfatter i Østfold et 20-talls aktiviteter som f.eks. besøkstjeneste m/u hund, visitor i fengsel/politiarrest, nettverk / nettverk etter soning, «ferie for alle», gatemegling, migrasjon/flerkultur, vitnestøtte, våketjeneste og bistand til Ankomstsenter Østfold. Mange frivillige innenfor Omsorg står også klare til å bistå i samfunnet som beredskapsvakter når alvorlige hendelser inntreffer. Alle frivillige tilbys kurs som er tilpasset de ulike aktivitetene.

Distriktsråd Omsorg samordner alle omsorgsaktivitetene som går på tvers av lokalforeningene.

I flere tilfeller skjer samordningen gjennom egne ressursgrupper. Distriktsrådet er rådgivende organ for distriktsstyret innenfor omsorgsfeltet.

Distriktsrådet samarbeider i det praktiske tett med distriktskontorets fagstab. Distriktskontoret er et service- og samordningsledd mellom lokalforeningene i Østfold, og en tilrettelegger for lokal frivillig innsats.

Distriktsråd for Omsorg består av:

Odd Falmyr
Leder
Tlf: 472 78 959
E-post: Falmyr@online.no

Anja Petrine Gangnæs
Nestleder
Tlf: 452 17 061
E-post:  anja.gangnes@rodekors.org

Tore Ødegård (permisjon)
Medlem
Tlf: 456 34 322
E-post: buick75@live.no

Sandra Petterson
Medlem
Tlf: 478 15 588
E-post: Sandra_Pettersson80@yahoo.se

Gerd Lervold
Varamedlem
Tlf: 416 66 953
E-post: gerd.lervold@hotmail.no

Gulalai Basiriat
Varamedlem
Tlf: 455 21 214
E-post: bgulalai@gmail.com

Nina Ødegård
Medlem
Tlf: 958 08 043
E-post: naneoede@online.no

Pernille Backer Lemming
Medlem
Tlf: 934 22 026
E-post: pernille@lemming.no

Karin Nordby
Koordinator omsorg
Tf: 951 49 402
E-post: karin.nordby@redcross.no 

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler