Omsorg

Distriktsråd samordner alle omsorgsaktivitetene i Røde Kors som går på tvers av lokalforeningene.

Distriktsråd samordner alle omsorgsaktivitetene i Røde Kors som går på tvers av lokalforeningene. I flere tilfeller skjer samordningen gjennom egne ressursgrupper. Distriktsrådet er rådgivende organ for distriktsstyret innenfor omsorgsfeltet.

Omsorgsfeltet omfatter aktiviteter som besøkstjeneste m/u hund, visitor i fengsel/politiarrest, nettverk / nettverk etter soning, «ferie for alle», gatemegling, migrasjon/flerkultur, vitnestøtte, våketjeneste og bistand til Ankomstsenter Østfold.

Distriktsrådet samarbeider i det praktiske tett med distriktskontorets fagstab. Distriktskontoret er et service- og samordningsledd mellom lokalforeningene i Østfold, og en tilrettelegger for lokal frivillig innsats.

Distriktsråd for Omsorg består av:

Pernille Backer Lemming
Leder
E-post
Pernille@lemming.no
Mobil
93422026
Odd Falmyr
Nestleder
E-post
Falmyr@online.no
Mobil
47278959
Gerd Dahlstrøm
Medlem
E-post
Gerd-sd@fibernett.net
Tore Ødegård
Medlem
E-post
buick75@live.no
Sandra Petterson
Medlem
E-post
Sandra_Pettersson80@yahoo.se
Karin Nordby
Hovedansvar omsorg og migrasjon/flerkultur
E-post
karin.nordby@redcross.no
Telefon
69 12 88 27
Mobil
951 49 402