Omsorg

Distriktsråd samordner alle omsorgsaktivitetene i Røde Kors som går på tvers av lokalforeningene.

Distriktsråd samordner alle omsorgsaktivitetene i Røde Kors som går på tvers av lokalforeningene. I flere tilfeller skjer samordningen gjennom egne ressursgrupper. Distriktsrådet er rådgivende organ for distriktsstyret innenfor omsorgsfeltet.

Omsorgsfeltet omfatter aktiviteter som besøkstjeneste m/u hund, visitor i fengsel/politiarrest, nettverk / nettverk etter soning, «ferie for alle», gatemegling, migrasjon/flerkultur, vitnestøtte, våketjeneste og bistand til Ankomstsenter Østfold.

Distriktsrådet samarbeider i det praktiske tett med distriktskontorets fagstab. Distriktskontoret er et service- og samordningsledd mellom lokalforeningene i Østfold, og en tilrettelegger for lokal frivillig innsats.

Distriktsråd for Omsorg består av:

Odd Falmyr
Leder
Tlf: 472 78 959
E-post: Falmyr@online.no

Anja Petrine Gangnæs
Nestleder
Tlf: 452 17 061
E-post: 

Tore Ødegård
Medlem
Tlf: 
E-post: 

Sandra Petterson
Medlem
Tlf: 
E-post: Sandra_Pettersson80@yahoo.se

Gerd Lervold
Varamedlem
Tlf: 
E-post: 

Gulalai Basiriat
Varamedlem
Tlf: 
E-post: 

Nina Ødegård
Medlem
Tlf: 
E-post: 

Pernille Backer Lemming
Styremedlem
Tlf: 934 22 026
E-post: pernille@lemming.no

Karin Nordby
Hovedansvar omsorg og migrasjon/ flerkultur
E-post: karin.nordby@redcross.no
Mobil: 951 49 402