Gvarv Røde Kors

Gvarv Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
3834 GVARV
Telefon
91619756
E-post
gvarv.rode.kors@gmail.com

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Gvarv Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Her finner du Gvarv Røde Kors RØFF Facebook-side

Beredskapsvakt

Hjelpekorps

Leksehjelp

Norsktrening

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x