Røde Kors Ungdom i Tromsø (13-30 år)

Tromsø Røde Kors Ungdom driver aktiviteter innenfor migrasjon, seksuell helse, internasjonal humanitær rett og sosiale møteplasser.

Vil du bli frivillig eller deltaker?

Ta kontakt med leder for Tromsø Røde Kors Ungdom Andreas Fjeldsøe på e-post: rodekors.ungdomtromso@gmail.com
eller tel: 41 28 96 63

Røde Kors Ungdom: Mer informasjon

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x