Røde Kors Ungdom i Tromsø (13-30 år)

Tromsø Røde Kors Ungdom driver aktiviteter innenfor migrasjon, seksuell helse, internasjonal humanitær rett og sosiale møteplasser.

Vil du bli frivillig eller deltaker?

Ta kontakt med Tromsø Røde Kors på 77613661

Røde Kors Ungdom: Mer informasjon