Årsmøtepapirer 2017

Årsmøte i Kristiansand Røde Kors holdes 12. mars 2018 kl. 18, på Røde Kors-huset, Vesterveien 6.