Distriktsstyret Vestfold Røde Kors

Styret for 2017 ser slik ut etter årsmøtet 22. april 2017:

Reidar Falkensten
Leder
E-post:   leder@vestfoldrk.no
Telefon: 901 84 985
Kontaktforening: Larvik - og Sandefjord Røde Kors


Anne Meklenborg
Nestleder
E-post:   anne.meklenborg@human.no
Telefon: 408 84 066
Kontaktforening: Svelvik - og Nøtterøy Røde Kors

Anne Cathrine Koren Larsen
Styremedlem
E-post:   korenlarsen@gmail.com
Telefon: 900 22 850
Kontaktforening: Re - og Holmestrand Røde Kors

John Dutton
Styremedlem
E-post:  John.Dutton@drmk.no
Telefon: 906 94 509
Kontaktforening: Andebu - og Tjøme Røde Kors

Asbjørn Dag Hansen
Styremedlem
E-post:   adh@sfjbb.net
Telefon: 481 56 912
Kontaktforening: Tønsberg - og Sande Røde Kors

Stig Tørnvall
Varamedlem
E-post:   stig.tornvall@no.ibm.com
Telefon: 924 47 640
Kontaktforening: Horten Røde Kors

Mette Bjune
Distriktsråd Omsorg
E-post:   me-bju@online.no
Telefon: 905 05 630
Kontaktforening: Stokke Røde Kors

Monika Rirud
Distriktsråd Hjelpekorps
E-post:   leder@vestfoldrkh.no
Telefon: 41 07 80 56
Kontaktforening: Lardal Røde Kors

Amir Bari
Distriktsråd Ungdom
E-post:   amir.bari@rodekors.org 
Telefon: 919 15 381