- Forventer at beredskapen styrkes i statsbudsjettet

STATSBUDSJETTET 2020: Mer flom, skogbrann og skred. Røde Kors-president Robert Mood mener regjeringen må investere i bedre frivillig beredskap for å møte klimaendringene i Norge.

– Mer ekstremvær og uvær, skogbrann, flere ras og skred, og større risiko for menneskeskapte hendelser gjør lokal beredskap stadig viktigere, sier president i Røde Kors Robert Mood.

Villere og farligere

Før statsbudsjettet legges frem mandag er han tydelig på at regjeringen må levere bedre på beredskap for å møte klimaendringene som alt rammer innbyggere i Norge. De siste årene har hendelser som raset i Jølster, cruisebåt-ulykken med Viking Sky og flere skogbranner vist at det må tenkes nytt om beredskap i Norge når været blir villere og farligere som følge av klimaendringene. 

Rapporten "Norges klima 2071-2100" som Røde Kors la frem i sommer viser at overvann i tettbygde strøk og regnflommer er det fenomenet som har størst skadepotensiale på infrastruktur.  

– Vi frykter at flere liv vil gå tapt i flommer, jordras og ekstremvær i tiden som kommer, sier Mood. 

Han forventer at regjeringen i statsbudsjettet for 2020 styrker den frivillige beredskapen som er med å respondere på de ekstreme værhendelsene. Det er også første år med en egen statsråd for samfunnssikkerhet og beredskap. 

Det må bety penger til kommunene for å gjennomføre flere beredskapsøvelser og mer støtte til de frivillige redningsorganisasjonene. 

– Økt støtte til dekning av flere nødnetterminaler er også avgjørende for å møte behovene når vi får flere frivillige. Vi så for eksempel at det var helt avgjørende for kommunikasjonen når Jølster ble isolert etter skredet som kuttet både telefonlinjer og veier. 

For mer informasjon, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99