Transportsider

Skal brukes til å transportere brukere til innhold som dokumenter eller andre sider. En transportside er akkurat det navnet til tilsier.

En transportside skal gi brukeren en oversikt over hvilket innhold leseren kan forvente å finne og som ligger under transportsiden.

  • Lag korte og meningsfylte menyer
  • Bruk gjerne punkteringer (Bulletpoints)
  • Bruk hyperlenker

Rød tekst og lenker

  • Jeg vil gjernen bruke bulletpoinst med lenker og rød tekst

På transportsider unngår vi gjerne bruk av bilder med mindre de er nødvendige for leseren. Når vi kikker i en rutebok på mobilen vil vi ikke forstyrres av bilder av bussen, men få informasjon om retning og avgangstider og sted.

Artikler som legges under en transportsiden blir synlige som avsnittslenker i bunnen av siden. 

Opplisting av underartikler.