Artikkelside format

Artikkelside formatet er noe smalere enn transportsider. Skjemavisningen vil tilpasse seg de forskjellige artikkelformatene vi bruker. Sikkert greit å holde et øye med.

Skjema for henting av tøy.

Bruker sendes til egen side om prosess blir avbrutt eller er feil.