Røde Kors Ungdom

Røde Kors Ungdom driver aktivitet for ungdom i alderen 13-30 år og er rådgivende organ for ungdomsspørsmål i Norges Røde Kors.

Røde Kors ungdom logo

Røde Kors Ungdom arbeider i aktivitet direkte med andre unge, driver holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning. Vi er for, av og med ungdom og løser humanitære utfordringer gjennom engasjement, demokrati og kunnskap.

Røde Kors Ungdoms formålsparagraf:

Gjennom aktiviteter og frivillig arbeid er Røde Kors Ungdom til stede for å bedre livene til unge mennesker. Vi er de unges talsperson og arbeider for medmenneskelighet og økt toleranse.

Har du noen spørsmål? Kontakt oss på ungdom@redcross.no.

Naviger i Røde kors Ungdom

Årets kampanje - Gi plass til ungdommen!
Røde Kors Ungdom driver mange ulike aktiviteter rette mot unge mennesker og i hvedsak ungdommer. Du finner oss over hele landet og i alle distrikter.
Røde Kors Ungdom finnes i hele landet.
Her finner du kontaktinformasjon til landsråd og ansatte i Røde Kors Ungdom.
Her kan du finne inspirasjon til leker og energizers til din Røde Kors-aktivitet.
Hensikten med prosjektet er å definere hva som er hovedmålet til Røde Kors Ungdom, og definere hvordan organisasjonen bør jobbe for å møte målene som settes.