Eksempler på bruk

Her følger eksempler på prinsipper for bruk av profilen ved ulike behov og flater.

Eksemplene viser flere anbefalte måter å bruke grunnelementene på (logo, farger, fonter, grafiske elementer), og kan brukes til inspirasjon eller kopieres slik de er.

Det er brukt noen få bilder i eksemplene, for lettere å se hvordan prinsippene fungerer.

Sosiale medier

Ferdige bilder eller video lages på forhånd i egne verktøy. Dette sørger for en tydelig og konsistent visuell profil.

Farger

 • Kun hovedfarger og rødskala.
 • Variasjoner kan velges etter «stemning» i budskapet.
 • «Punktumet» bør være rødt eller hvitt, for å beholde assosiasjon til korset.

Typografi

 • Stor tekst fungerer fint både som stillbilde og med karuselleffekt hvor kun teksten veksler.
 • Maks 20 % tekstmengde.

Foto

 • Gjerne tett på personer. Det skaper nærhet, følelser og oppmerksomhet.

Bevegelse

 • Tekst og «punktum», når mulig.
 • Evt liten zoom i bilder.

Slik kan kvadratiske bilder med tekst se ut:

Seks eksepler på hvordan kvadratiske bilder med bilde og tekst kan se ut i sosiale medier.

Eksempler på hvordan bilder med tekst kan se ut i stories:

Seks bilser som er eksempler på hvordan bilder med tekst i stories kan se ut.

Eksempler på hvordan vi bruker Instagrams egne verktøy

Instagram sine verktøy (tekst, GIFer osv) kan vi også bruke når vi lager stories.  Siden Instagram stadig legger til og endrer mulighetene i stories gjelder det her å velge de alternativene som ligner mest på profilen vår

To bilder som er eksempler på hvordan bilder i Instagram stories kan se ut ved bruk av Instagrams egne verktøy

Brosjyrer, rapporter

Forside 

Foto + utfallende felt

 • Forsider skal gi forventninger til innholdet. Både motiv og ordlyd skaper denne forventningen. Fargebruk og grafiske elementer kan forsterke stemningen, og ikke minst tydelig vise hvem som er avsender.
 • Røde Kors-logoen skal alltid være med på forsider. Den skal stå til høyre i formatet, opp eller nede. Den skal alltid ha minimumskrav til luft rundt, og gjerne mer.
 • Store, gode fotografier fanger oppmerksomheten. Mennesker som ser inn i kameralinsen skaper nærhet, mens oversiktsbilder eller landskap kan f.eks. fortelle noe om en situasjon.
 • Farger fra paletten velges etter tematikk og farger/stemning i foto. Husk å alltid ha med noe rødt. Gjerne mye.
305375-visuellidentitet-bilder-nett13
305375-visuellidentitet-bilder-nett14
305375-visuellidentitet-bilder-nett15

Innside

 • Primærfarger med detaljer i rødt
 • Heading, ingress og bildetekster er det første, og for mange det eneste, som leses. Faktabokser kan ha kontrastfarger, eller være litt mer dempet.
 • Store headinger, gode bilder, hvite flater og fine kontraster er nyttige stikkord for å lage sider som inviterer til lesing. Det kan godt være mye tekst, men hvit luft eller store bilder gir fine avbrekk i tekstmengden.
 • Innrykk/brudd og trange marger gir et tøft uttrykk.
 • Ikoner, bakgrunner og initialer er også gode elementer å bruke for å skape variasjon, interesse og leselyst.
305375-visuellidentitet-bilder-nett16
305375-visuellidentitet-bilder-nett17

Annonser på nett

 • Bakgrunnsfarge eller foto helt ut i formatet.
 • Logo alltid oppe, til venstre eller høyre.
 • Store headinger, korte tekster.
 • Tekst kan gjerne være på avgrenset hvit eller rød bakgrunn.
 • Tekst kan stå rett på foto når bildet har «rolige» områder.
 • Husk CTA og/eller les mer.
305375-visuellidentitet-bilder-nett18

Annonser print

 • Variasjoner med farger og uttrykk kan avstemmes til budskap og evt type trykk (avis vs magasin).
 • Logo nede til høyre.
 • Store headinger, forholdsvis korte tekster. Tekst kan gjerne være på avgrenset hvit eller rød bakgrunn. Tekst kan stå rett på foto når bildet har «rolige» områder.
 • Husk CTA.
305375-visuellidentitet-bilder-nett19

Plakat A3

 • Stor heading, kort tekst. Gjerne mye luft – det gjør budskapet tydeligere. Ikoner og grafisk element kan brukes for å skape oppmerksomhet.
 • Logo alltid til høyre, oppe eller nede.
 • Husk CTA.

Uten foto

Hvit, alternativt rød, flate.

Med foto

Utfallende bilde. Tekst på avgrenset bakgrunn.

305375-visuellidentitet-bilder-nett20

Spørsmål om visuell profil? Kontakt profil@redcross.no