Rubrum Crucis Intus

Ingressen skal gi en kort, konsis og samlende beskrivelse av hva som er viktig i dette distriktet. Hva står høyeste på agenda for dette året eller 3 års periode?