Kursplan Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps

Hjelpekorpskurs 2021

Velkomen til kurs og samlingar i regi av Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps!

Er du heilt ny, gå direkte til grunnopplæringa du treng for å bli godkjent hjelpekorpsar og delta på aksjon. 

Nedanfor finn du fagsamlingar og kurs som er planlagt hausten 2021. For å delta på desse må du ha gjennomført grunnopplæringa i hjelpekorpset. Avklar med ditt lokale hjelpekorps før du melder deg på.

 

Grunnleggande pedagogikk

Margrethe Skåden driv opplæring i hjarte-lunge-redning
Margrethe Skåden (tv) er kursleiar for pedagogikk-kurset. Her rettleier ho i hjarte-lunge-redning i 2019.

Førde. Kurset er utsett, ny dato ikkje klar.
Informasjon

 

Operativ rettleiing

2021-05-08_08-33-12_erdal (2021_06_11 06_00_46 UTC)

Førde, 1. – 3. oktober 2021.
Informasjon / Påmelding