Bli Røde Kors-partner

Ønsker din bedrift å bidra til at vi er bedre rustet til å møte morgendagens humanitære utfordringer? Som Røde Kors-partner kan din bedrift være med på å gjøre en forskjell.

Et strategisk partnerskap innebærer et langsiktig samarbeid mellom din bedrift og Røde Kors bygget på felles verdier og mål. 

Ved å dele hverandres kompetanse og nettverk kan vi sammen møte de humanitære behovene vi ser i samfunnet i tråd med Røde Kors’ prinsipper og FNs bærekraftsmål. Din bedrifts og dine ansattes kompetanse kan bidra til å løse og avhjelpe humanitære utfordringer.

Røde Kors har flere partnerskapmodeller som kan tilpasses din bedrift. Kontakt oss for å høre mer om mulighetene: bedrift@redcross.no.

Hvilken form for partnerskap passer for din bedrift?

Våre næringslivssamarbeid er basert på modellene: Hovedpartner, partner og støttespiller. Vi tilpasser samarbeidene for din bedrift, slik at vi sammen kan skape de beste løsningene.

Hovedpartner

Informasjon om partneskapmodellen

Partner

Informasjon om partneskapmodellen

Støttespiller

Informasjon om partneskapmodellen