Coop dugnaden toppbilde

Bli Røde Kors-partner

Ønsker du og din bedrift å bistå Røde Kors’ arbeid og slik bidra til å møte fremtidens humanitære utfordringer?

Som Røde Kors-partner hjelper du oss å hjelpe dem som trenger det mest. Samtidig kan du skape positivt engasjement i og rundt bedriften din og styrke bedriftens omdømme blant viktige interessenter. Sammen adresserer vi samfunnets humanitære behov med utgangspunkt i Røde Kors’ prinsipper, FNs bærekraftsmål og din bedrifts kjernevirksomhet.

Finn riktig form for partnerskap

Våre næringslivssamarbeid er basert på tre ulike modeller. Les mer om dem under, eller kontakt oss direkte på bedrift@redcross.no for å høre mer om mulighetene.

Hovedpartner

Gjennom et hovedpartnersamarbeid med Røde Kors er du og din bedrift med på å skape verdi for enkeltmennesker, bidra til en positiv samfunnseffekt og et bærekraftig samfunn, samtidig som du kan skape økt engasjement og bidra til kompetanseutveksling blant medarbeiderne dine. Denne samarbeidsmodellen gir rom for større grad av skreddersøm, og vi vil jobbe tett for å skape gode synergier sammen. For eksempel jobber vi sammen med Coop med Coop-dugnaden for å gi barn fra lavinntektsfamilier mulighet til å delta i idrett og på fritidsaktiviteter.

Les mer om hvordan vi jobber sammen med Coop her

Strategisk partner

Som strategisk partner med Røde Kors kan din bedrift støtte eksisterende Røde Kors-aktiviteter og samtidig styrke bedriftens omdømme og merkevare gjennom felles markedsaktiviteter, strategiske kommunikasjonsaktiviteter, og kompetanseutveksling. Ved å inngå et strategisk partnerskap skaper vi sammen synergier for deg og din bedrift gjennom bedriftens støtte til Røde Kors-formål, samtidig som du kan bidra til å engasjere og inspirere dine ansatte. Vår strategiske partner Telenor bidrar blant annet til vårt arbeid for barn og unge gjennom samtaletilbudet Kors på halsen og undervisningsopplegget Bruk Hue. Undervisningsopplegget brukes både i skolen og frivilligheten for å sette fokus på mobbing og utenforskap.

Partner

I et partnersamarbeid med Røde Kors bidrar du og din bedrift til vårt arbeid blant annet gjennom felles markedsaktiviteter og medarbeiderengasjment. Du kan oppnå synergieffekter gjennom støtte til Røde Kors-formål knyttet til din bedrifts kjerneområde. For eksempel støtter Gyldendal Norsk Forlag flere av Røde Kors samfunnsmål og bidrar til kunnskapsdeling, økt leseglede og mindre utenforskap gjennom sitt engasjement.

Ta kontakt med oss for å høre mer om mulighetene for din bedrift på bedrift@redcross.no

Her kan du lese mer om Røde Kors næringslivspartnere, og våre samarbeidsprosjekter.