Samarbeid med næringslivet gjør det mulig for Røde Kors å hjelpe tusenvis av mennesker i sårbare livssituasjoner, både internasjonalt og her hjemme.
Støtte fra Næringslivet er ofte avgjørende for at Røde Kors skal kunne respondere umiddelbart når katastrofer inntreffer. Les mer om hvordan din bedrift kan bidra til Røde Kors nødhjelpsarbeid.
For å lykkes med FNs bærekraftsmål 2030 trengs det nye og sterke partnerskap mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn.