Næringslivssamarbeid

Gjennom samarbeid med Røde Kors kan du spre din bedrifts samfunnsengasjement og skape merverdi for både bedriften og dine ansatte.

Røde Kors jobber målrettet og strategisk for å hjelpe dem som trenger det mest - og dette kan din bedrift bidra til. Vi samarbeider med bedrifter som ønsker å ta samfunnsansvar og gjøre en forskjell.

Som bedrift finnes det flere måter du kan støtte Røde Kors’ arbeid på, enten som samarbeidspartner, bedriftsfadder eller gjennom donasjoner eller ulike typer innsamlinger. Finn den som passer best for deg og din bedrift under, eller ta kontakt med oss på bedrift@redcross.no for å høre fra oss om mulighetene for din bedrift.

Bli samarbeidspartner

Som samarbeidspartner jobber vi sammen med felles verdier og mål som grunnlag i et langsiktig partnerskap. Gjennom deling av kompetanse og nettverk kan din bedrift være med på å utgjøre en forskjell.

Les mer om hvordan du kan bidra som samarbeidspartner her.

Bli bedriftsfadder

Gjennom vårt bedriftsfadderprogram bidrar du du til Røde Kors’ arbeid med en fast månedlig sum. Bidraget vil fordeles dit behovet er størst, enten det er i forbindelse med krig, pandemi, naturkatastrofer eller ved bekjempelse av ensomhet.

Les mer om hvordan du kan bidra som bedriftsfadder her.

Bistå med donasjoner eller innsamlinger

Bidra til nødhjelpsarbeid gjennom enkeltstående donasjoner, innsamlinger, kampanjer og ved kjøp av bedriftsgaver.

Les mer om hvordan du kan bistå med donasjoner her.

Vær med på å sikre at Røde Kors som beredskapsorganisasjon kan snu seg raskt og handle umiddelbart når kriser og katastrofer inntreffer, samtidig som du utfører et viktig samfunnsoppdrag og styrker bedriftens omdømme.

Du kan også finne mer informasjon om hvordan vi jobber med våre næringslivspartnere og støttespillere på LinkedIn.