Næringslivssamarbeid

Ungdom samlet rundt et bål ute i skogen

Sammen kan vi løse samfunnsutfordringer og hjelpe de som trenger det mest.

Næringslivet er en viktig samarbeidspartner i vårt arbeid. Vi jobber strategisk med våre næringslivspartnere, slik at vi målrettet kan hjelpe de som trenger det mest. Røde Kors samarbeider med bedrifter som tar samfunnsansvar og som ønsker å gjøre en forskjell.

Vi vil med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål løse samfunnsutfordringer gjennom et trepartssamarbeid mellom næringsliv, offentlig og humanitær sektor.

Som Røde Kors-partner oppnår du samfunnseffekt og merverdi for bedriften din gjennom samfunnsansvaret vi hjelper dere med å utøve.

Røde Kors er Norges største, frivillige humanitære organisasjon, med over 43.000 frivillige som er til stede for mennesker som trenger støtte og hjelp. Røde Kors i Norge er del av Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen, som er verdens største humanitære nettverk.

Som eneste frivillige organisasjon i Norge er Norges Røde Kors anerkjent som støtteaktør til myndighetene i fredstid, etablert i kongelig resolusjon fra 2009. Det innebærer blant annet at Røde Kors skal bistå myndighetene i det lokale og nasjonale beredskapsarbeidet når ekstraordinære og uforutsette hendelser inntreffer. Vår lokale tilstedeværelse gjør at Røde Kors er blant de første til å identifisere nye humanitære behov.

p-SYR1444

Som partner vil du være med på å sikre at Røde Kors som beredskapsorganisasjon skal kunne snu seg raskt og handle umiddelbart når kriser og katastrofer inntreffer. Røde Kors skal sikre rask, effektiv og relevant nødhjelp over hele verden i tilfelle naturkatastrofer, væpnet konflikt eller andre krisesituasjoner. Norges Røde Kors er spesialisert på helsetjenester og medisinsk nødhjelp. Internasjonalt jobber Norges Røde Kors alltid gjennom nasjonale Røde Kors/Røde Halvmåne søsterforeninger.

Som næringslivspartner vil du bli en del av dette. Ta kontakt med oss på bedrift@redcross.no for å høre fra oss om mulighetene for din bedrift.

Følg oss også på LinkedIn for oppdateringer om våre samarbeid og resultater.

Innhold