Bedriftssamarbeid

Næringslivet er en viktig samarbeidspartner i vårt arbeid. Våre partnere gjør det mulig for oss å hjelpe tusenvis av mennesker i sårbare livssituasjoner, både internasjonalt og her hjemme.

Innhold

Røde Kors har lang erfaring med næringslivssamarbeid og våre partnere i næringslivet er sikret tett og profesjonell oppfølging.
Støtte fra næringslivet er svært viktig for at Røde Kors skal kunne respondere umiddelbart når katastrofer inntreffer. Les mer om hvordan din bedrift kan bidra til Røde Kors' nødhjelpsarbeid.
Næringslivets samfunnsansvar handler om hvordan verdiene i næringslivet skapes. Varer og tjenester skal produseres og distribueres ikke bare lønnsomt, men også på en ansvarlig og bærekraftig måte.