Næringslivssamarbeid

Som Røde Kors-partner oppnår du samfunnseffekt og merverdi for bedriften din gjennom samfunnsansvaret vi hjelper dere med å utøve.

Næringslivet er en viktig samarbeidspartner i vårt arbeid. Vi jobber strategisk med våre næringslivspartnere, slik at vi målrettet kan hjelpe de som trenger det mest. Røde Kors samarbeider med bedrifter som tar samfunnsansvar og som ønsker å gjøre en forskjell.

Som partner vil du være med på å sikre at Røde Kors som beredskapsorganisasjon skal kunne snu seg raskt og handle umiddelbart når kriser og katastrofer inntreffer. Røde Kors skal sikre rask, effektiv og relevant nødhjelp over hele verden i tilfelle naturkatastrofer, væpnet konflikt eller andre krisesituasjoner. Norges Røde Kors er spesialisert på helsetjenester og medisinsk nødhjelp. Internasjonalt jobber Norges Røde Kors alltid gjennom nasjonale Røde Kors/Røde Halvmåne søsterforeninger.

Vi vil med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål løse samfunnsutfordringer gjennom et trepartssamarbeid mellom næringsliv, offentlig og humanitær sektor.

Ta kontakt med oss på bedrift@redcross.no for å høre fra oss om mulighetene for din bedrift.

Følg oss også på LinkedIn for oppdateringer om våre samarbeid og resultater.