Fellesverket fellesområde Vis bildetekst
Coca-Cola støtter blant annet Fellesverket, møteplasser for ungdom.

Coca-Cola

Coca-Cola og Norges Røde Kors har samarbeidet siden 2002. Fokuset på partnerskapet er å bidra i lokalsamfunnet, med arbeid knyttet til barn og unge.

Coca-Cola i Norge har hovedkontor på Lørenskog og arbeider med produksjon, distribusjon og salg av Coca-Colas produkter i Norge. Internasjonalt begynte Coca-Cola å samarbeide med Røde Kors i 1917. Norges Røde Kors inngikk partnerskap med Coca-Cola i 2002 og har siden dette bidratt med ulike prosjekter både internasjonalt og nasjonalt, med hovedvekt på aktiviteter i bedriftens nærområde i Norge.

Coca-Cola og Røde Kors

  • Bransje: Drikkevare, distributør
  • Inngått partnerskap: 2002
  • Form for partnerskap: Økonomisk støtte, kompetanseoverføring
  • Støtten går til: Fellesverket, Barn og unge i Norge
  • Les mer om samarbeidet hos Coca-Cola

Støtter møteplasser for ungdom

Støtten fra Coca-Cola inkluderer utvikling av flere og bedre møteplasser for ungdom, Fellesverkene. Fellesverkene er et lavterskeltilbud med ulike aktiviteter for ungdom. Her får ungdom tilbud om blant annet leksehjelp, gatemegling, jentekveld, arbeidstrening, idrettsgrupper, fokus på egen fremtid, DJ-skole, medialab, eller bare en møteplass for ungdom.

Nærbilde av hender til person med steamet melk
Baristaopplæring i samarbeid med Coca Cola og Røde Kors

Dette har utviklet seg til å inkludere arbeidstrening for ungdom. Coca-Cola ønsker å bidra i sitt lokalsamfunn, og i samarbeid med Oslo Røde Kors er det startet baristaopplæring for ungdommer, med kurs hos Coca-Cola på Lørenskog og i lokalene til Oslo Røde Kors. Prosjektet har gitt deltakerne nyttig erfaring til å ta med seg i arbeidslivet.

Siden 2019 har Coca-Cola økt støtten til Fellesverket slik at også barn og unge utenfor Oslo får mulighet for arbeidstrening.

- For at vi skal klare å løse de utfordringene vi har i samfunnet generelt er det viktig at både organisasjonene, næringslivet og det offentlige samarbeider. Å legge til rette for frivillighet koster penger. Så når Coca-Cola velger å bidra i arbeidet vi gjør betyr det mye for oss. At vi har samarbeidet helt siden 2001 er spesielt flott. Det betyr at vi får tid til å bli godt kjent med hverandre, og får etablert et fruktbart samarbeid.

Andres Rafael Diaz som, avdelingsleder ved Avdeling Oppvekst i Oslo Røde Kors
Ungdom som skater i lufta ute
Skateparken på Majorstua
2. juni 2020

Coca-Cola Foundation donerer 2 millioner kroner til Kors på halsen

Coca-Cola Foundation bidrar med 200 000 USD (ca. 2 millioner kroner) til Røde Kors sitt arbeid med oppskalering av aktiviteter i forbindelse med COVID-19-pandeminen. Pengene går spesifikt til å støtte det nye svarstedet som er opprettet i Bergen.

13. oktober 2018

Åpning av skateparken på Majorstua

Skateparken åpner utenfor Fellesverket på Majorstua. Skateparken er åpen for alle og utstyr kan lånes gratis av Røde Kors. Coca-Cola bidro med 1 million kroner for å realisere skateparken.

1. oktober 2017

Første baristaopplæring for ungdom

Ansatte i Coca-Cola og Oslo Røde Kors gjennomfører første baristaopplæring for ungdom.

1. desember 2016

Julekampanje med mat til Syria

Julen 2016 har Coca-Cola en egen julekampanje kalt "Snap & Donate" hvor man enkelt kan bidra til at Coca-Cola gir støtte til Røde Kors.

9. mai 2012

Kampanje med Røde Kors og Bonaqua

Kjøp en flaske Bonaqua og gi 3 liter rent vann til utsatte områder i Sør-Sudan, Kenya, Burundi og flere andre afrikanske land.

1. januar 2002

Inngår samarbeid

Coca-Cola og Røde Kors inngår samarbeid med årlig økonomisk støtte til arbeidet for barn og unge, samt frivillig arbeid