Fellesverket fellesområde Vis bildetekst
Coca-Cola støtter blant annet Fellesverket, møteplasser for ungdom.

Coca-Cola

Coca-Cola og Norges Røde Kors har samarbeidet siden 2002. Fokuset på partnerskapet er å bidra i lokalsamfunnet, med arbeid knyttet til barn og unge.

Coca-Cola i Norge har hovedkontor på Lørenskog og arbeider med produksjon, distribusjon og salg av Coca-Colas produkter i Norge. Internasjonalt begynte Coca-Cola å samarbeide med Røde Kors i 1917. Norges Røde Kors inngikk partnerskap med Coca-Cola i 2002 og har siden dette bidratt med ulike prosjekter både internasjonalt og nasjonalt, med hovedvekt på aktiviteter i bedriftens nærområde i Norge.

Støtter møteplasser for ungdom

Støtten fra Coca-Cola inkluderer utvikling av flere og bedre møteplasser for ungdom, Fellesverkene. Fellesverkene er et lavterskeltilbud med ulike aktiviteter for ungdom. Her får ungdom tilbud om blant annet leksehjelp, gatemegling, jentekveld, arbeidstrening, idrettsgrupper, fokus på egen fremtid, DJ-skole, medialab, eller bare en møteplass for ungdom.

Nærbilde av hender til person med steamet melk
Baristaopplæring i samarbeid med Coca Cola og Røde Kors

Dette har utviklet seg til å inkludere arbeidstrening for ungdom. Coca-Cola ønsker å bidra i sitt lokalsamfunn, og i samarbeid med Oslo Røde Kors er det startet baristaopplæring for ungdommer, med kurs hos Coca-Cola på Lørenskog og i lokalene til Oslo Røde Kors. Prosjektet har gitt deltakerne nyttig erfaring til å ta med seg i arbeidslivet.

Siden 2019 har Coca-Cola økt støtten til Fellesverket slik at også barn og unge utenfor Oslo får mulighet for arbeidstrening.

- For at vi skal klare å løse de utfordringene vi har i samfunnet generelt er det viktig at både organisasjonene, næringslivet og det offentlige samarbeider. Å legge til rette for frivillighet koster penger. Så når Coca-Cola velger å bidra i arbeidet vi gjør betyr det mye for oss. At vi har samarbeidet helt siden 2001 er spesielt flott. Det betyr at vi får tid til å bli godt kjent med hverandre, og får etablert et fruktbart samarbeid.

Andres Rafael Diaz som, avdelingsleder ved Avdeling Oppvekst i Oslo Røde Kors
Ungdom som skater i lufta ute
Skateparken på Majorstua