Fellesverket

IKEA øker sin støtte til Røde Kors og Fellesverkene

IKEA har samarbeidet med Røde Kors og vårt program for barn og unge i flere år. Nå styrker vi samarbeidet og IKEA donerer ytterligere fem millioner kroner til Fellesverkene rundt om i landet.

I desember signerte IKEA og Røde Kors en ny strategisk samarbeidsavtale for perioden 2021, med mål om å skape en bedre hverdag for barn og unge som vokser opp i Norge i dag.

Fellesverket - åpen møteplass for ungdom

  • Gratis og rusfri møteplass for ungdom i alderen 13–25 år.
  • Finnes i dag i 11 byer over hele landet: Trondheim, Ålesund, Bergen, Porsgrunn, Tønsberg, Drammen, Sandvika, Oslo (Grorud, Mortensrud, Majorstua og Sentrum), Sandefjord og Sarpsborg.
  • Tilbyr aktiviteter som leksehjelp, arbeidstrening, gatemegling, temakvelder, musikk og spill.

Med bakgrunn i koronapandemien og konsekvensene som kommer i kjølvannet av den, har IKEA besluttet å donere ytterligere fem millioner til Fellesverkene i 2021.

Vi har samarbeidet med Røde Kors og deres program for barn og unge i flere år. Nå styrker vi samarbeidet med å gi fem millioner kroner til Fellesverkene rundt om i Norge. Det er en viktig møteplass for ungdom til vanlig, og ekstra viktig under en pandemi.

Clare Rodgers, administrerende direktør IKEA Norge

IKEAs visjon er å skape et bedre liv hjemme for de mange menneskene. Mange barn og unge har dessverre utfordrende hjemmesituasjoner, og et fast holdepunkt utenfor hjemmet kan ha stor betydning for deres hverdag. Fellesverket er et godt eksempel på frivillig innsats for å skape tilhørighet og stabilitet for en sårbar gruppe, og gi dem et sted å høre hjemme – et hjem utenfor hjemmet.

Vi ønsker å bidra til et bedre liv hjemme – også utenfor hjemmet. Derfor donerer vi fem millioner kroner til Røde Kors sine Fellesverk, med formål om å bidra til bedre tilgjengelighet og til å tilby meningsfulle aktiviteter for ungdommene.

Siri Norhagen, fungerende Sustainability Manager i IKEA Norge

Vi ser at under en pandemi øker behovet for Fellesverkene, samtidig som det blir flere hensyn å ta til smittevernsrestriksjoner og redusert kapasitet hos frivillige. Derfor ønsker IKEA å bidra til å styrke Fellesverkets arbeid for ungdom i Norge, sier Siri Norhagen, fungerende Sustainability Manager i IKEA Norge.

Midlene skal bidra til å styrke eksisterende Fellesverkstilbud gjennom meningsfulle aktiviteter for ungdommene, øke tilgjengeligheten ved å holde mer åpent i perioder der andre faste holdepunkter er stengt og bidra til at vi kan etablere flere nye Fellesverk, blant annet i Stavanger og Kristiansand. I etableringen av nye Fellesverk vil IKEA også bidra med produkter og hjeminnredningskompetanse for å legge til rette for gode møteplasser.

Samarbeidet med IKEA har vært viktig for Fellesverkene i mange år og Røde Kors er utrolig glade for at IKEA ser viktigheten av gratis møteplasser for ungdom. Det at IKEA nå velger å donere fem millioner ekstra gjør at vi 2021 kan starte flere nye Fellesverk i byer som har et stort behov og bidra med viktig økonomisk støtte til de eksisterende Fellesverkene. Disse midlene vil direkte bidra til å skape trygge og inkluderende møteplasser for mange tusen ungdommer i hele Norge.

Thea Juel, Prosjektleder Fellesverket