130425_norsktrening_183

Røde Kors og IKEA går sammen for å gi migranter flere muligheter

IKEA har siden 2017 gjennom «Broen til jobb» hatt spesielt fokus på å integrere og inkludere flyktninger i norsk arbeidsliv. Deltakerne får både praksis og norskopplæring.

IKEA velger nå å støtte Røde Kors’ integreringsaktiviteter lokalt med 400.000kr. Formålet med donasjonen er å skape en varig positiv endring for målgruppen forankret i IKEAs visjon om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene, samt å jobbe for en likeverdig og likestilt hverdag. Midlene skal ruste opp Røde Kors’ lokale tilbud i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, for å sikre at målgruppa får et verdig tilbud. I tillegg donerer IKEA 100.000kr, disse midlene skal gå til å digitalisere norsktreningstilbud gjennom Røde Kors.

Broen til jobb IKEA
«Broen til jobb» er IKEAs integreringstiltak, med mål om å inkludere flyktninger og innvandrere raskere i jobb og i samfunn. Deltakerne i «Broen til jobb» får et år med praksis, undervisning og arbeidskvalifiserende aktiviteter i IKEA.

IKEA sin visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene – sammen med Røde Kors vil vi vise at en bedre hverdag også betyr en likeverdig og likestilt hverdag. Hos Røde Kors vil deltagerne i Broen til Jobb bygge nettverk med andre og bli kjent med norsk kultur i hverdagen. Sommerperioden er som kjent en stille periode og skolen er stengt, de lokale samlingsstedene hos Røde Kors vil bety mye for å holde fokuset på norsktrening oppe i denne perioden.

Pia Sofie Walle, Equality, Diversity & Inclusion Leader IKEA
151021_Tromsø-Norsktrening_114
Norsktrening er et lavterskeltilbud i regi av Røde Kors der flyktninger og innvandrere kan trene på norsk språk i en uformell sammenheng.

Vi er stolte av å få med IKEA på laget for å styrke norsktreningstilbudet i Røde Kors. Behovet for norsktrening er stort i hele landet, og i disse fire byene har det over tid vært stor pågang. Gjennom støtte til digital utøvelse av norsktrening får IKEAs donasjon betydning for norsktreningstilbudet og målgruppa i store deler av landet. Vi er takknemlige for IKEAs donasjon, og ser fram til å utvikle samarbeidet med IKEA på migrasjonsfeltet!

Ingvild Lunde-Danbolt, seniorrådgiver program migrasjon, nasjonale programmer og beredskap Røde Kors

IKEA og Røde Kors har samarbeidet siden 2016. Samarbeidet har fokus på å barn og ungdom i Norge. IKEA har spesielt bidratt til utrulling av Fellesverk i Norge, her får ungdom et avbrekk fra hverdagen i form av en sosial møteplass. Nå utvider samarbeidet sitt nedslagsfelt ved å sette fokus på gi flyktninger og andre innvandrere et verdig inntog i det norske samfunn.

Dette er en fantastisk nyhet! Vi ser en økning i antall mennesker som opplever at de er ensomme. Språk er ofte en nøkkel til å knytte nettverk, så her kan vi få bidratt på flere felt.

Marita Hoel Fossen, Daglig leder Trondheim Røde Kors

Sammen ønsker Røde Kors og IKEA i tillegg å styrke samarbeidet innenfor integrering og mangfold med fokus på utveksling av kompetanse, nettverk, synlighet og frivillighet.

Med hjelp av donasjonen fra IKEA kan vi i Stavanger Røde Kors opprettholde tilbudet vårt om norsktrening gjennom sommeren. Dette er viktig for deltakerne våre, som får en kontinuitet i norsktreningen gjennom de rolige sommermånedene da det gjerne ikke er så mange andre tilbud å benytte seg av. Vi setter stor pris på dette samarbeidet med IKEA, og gleder oss til mye god norsktrening i sommer!

Veronika Dagestad, Prosjekt- og frivillighetskoordinator Stavanger Røde Kors

Vi ser frem til å utvikle samarbeidet. Takk, IKEA!