Coca-Cola

Coca-Cola og Røde Kors har samarbeidet siden tidlig på 2000-tallet. Coca-Cola bidrar til ulike prosjekter nasjonalt og internasjonalt, med hovedvekt på aktiviteter i bedriftens nærområde i Norge.

Støtter møteplasser for ungdom

De senere årene har støtten fra Coca-Cola gått til utvikling av flere og bedre fysiske aktiviteter for ungdommene som bruker ressurssentrene i Oslo. Ressurssentrene er et lavterskeltilbud med ulike aktiviteter for ungdom. Her får ungdom tilbud om blant annet leksehjelp, gatemegling, jentekveld, arbeidstrening, idrettsgrupper, fokus på egen fremtid, DJ-skole, medialab, eller bare en møteplass for ungdom.