DNV GL

DNVGL har vært hovedsamarbeidspartner til Røde Kors siden 2004. Formålet med partnerskapet er å styrke Røde Kors humanitære arbeid i land hvor DNV GL er tilstede.

DNV GL har vært hovedpartner siden 2004 og har forlenget samarbeidet til 2018. Partnerskapet innebærer økonomisk ytelse og kompetanseoverføring til utvalgte Røde Kors prosjekter som er relatert til DNV GLs kjernevirksomhet. Formålet med samarbeidet er å gi et positivt bidrag til FNs bærekrafts mål 2030 om tilgang til rent vann og gode sanitærforhold, samt utvikling av bærekraftige byer og samfunn.

Konkret støtter DNV GL et vann- og sanitærprosjekt i Vietnam, samt bidrar med sin kompetanse innen urban katastrofeforebygging ved hjelp av digitalisering og geografisk framstilling av relevant risikoinformasjon i Manila på Filippinene. - Dette dataverktøyet vil forhåpentligvis øke lokalsamfunns robusthet og overlevelsesrate gjennom lett tilgjengelig informasjon både før, under og etter katastrofer, sier Bente Pretlove, programdirektør for klimaendringer i DNV GL.