DNV GL

DNV GL har vært hovedsamarbeidspartner til Røde Kors siden 2004. Formålet med partnerskapet er å styrke Røde Kors' humanitære arbeid i land hvor DNV GL er tilstede.

DNV GL har vært hovedpartner siden 2004 og har forlenget samarbeidet til 2018. Partnerskapet innebærer økonomisk ytelse og kompetanseoverføring til utvalgte Røde Kors prosjekter som er relatert til DNV GLs kjernevirksomhet.

Formålet med samarbeidet er å gi et positivt bidrag til FNs bærekrafts mål 2030 om tilgang til rent vann og gode sanitærforhold, samt utvikling av bærekraftige byer og samfunn.

Sårbare ved oversvømmelser

Klimaendringene gjør at naturkatastrofer kommer hyppigere og er større i omfang enn før. Den private og uavhengige forskningsorganisasjonen Manila Observatory sier at kombinasjonen av varmt havvann, fattigdom og befolkningsutflyttingen til kystområdene gjør Filippinene til ett av de ti landene i verden som er mest sårbare ved oversvømmelser av kysten.

Katastrofeforebygging er derfor helt avgjørende for å redde menneskeliv og intrastruktur.

Sammen med Røde Kors bidrar DNV GL med sin innovasjon og kjernekompetanse for å nå FNs mål om utvikling av bærekraftige byer og samfunn.

Urban katastrofeforebygging

Konkret støtter DNV GL et vann- og sanitærprosjekt i Vietnam, samt bidrar med sin kompetanse innen urban katastrofeforebygging ved hjelp av digitalisering og geografisk framstilling av relevant risikoinformasjon i Manila på Filippinene.

Pilotprosjektet «Urban katastrofeforebygging» i Manila er et samarbeid mellom Filippinsk Røde Kors, Norges Røde Kors og DNV GL. DNV GL bidrar med kompetanse innen digitalisering og geografisk framstilling av relevant risikoinformasjon.

 - Dette dataverktøyet vil forhåpentligvis øke lokalsamfunns robusthet og overlevelsesrate gjennom lett tilgjengelig informasjon både før, under og etter katastrofer, sier Bente Pretlove, programdirektør for klimaendringer i DNV GL.

Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x