Ny arvelov: 6 enkle tips til testamentskriving

Et testament må tilfredsstille strenge krav for å være gyldig. Her kan du lese mer om hva du må huske på når du skriver testament.

1. Formkrav

 • Testamentet skal være skriftlig. Dette er hovedregelen.
 • Det må tydelig forekomme at dokumentet er et testament.
 • Det må fremgå av testamentet hvem som skal arve, og hva den enkelte skal arve. 

2. Deg

 • Du må underskrive testamentet.
 • Testamentet skal gjengi din frie vilje. Du skal ikke på noen måte være påvirket av andre med hensyn til fordelingen av verdiene dine. 
 • Du må være ved full sans og samling. Det betyr at du må være klar og orientert, at du ikke kan være beruset, påvirket av medisiner, i psykisk ubalanse, eller på annen måte være sjelelig svekket i en slik grad at du ikke forstår innholdet i og konsekvensene av testamentet. 

3. Vitner

 • To vitner skal skrive under på at du undertegner testamentet av fri vilje, og at du ved undertegningen er ved full sans og samling. 
 • Vitnene, eller nære slektninger av dem, kan ikke bli tilgodesett i testamentet. Vitnene skal på det tidspunktet testamentet blir skrevet, ikke være i tjeneste for noen som er tilgodesett i testamentet. 
 • Vitnene må være over 18 år og myndige. 
 • Du og begge vitnene bør underskrive mens alle tre er til stede sammen. 

4. Datering

 • Testamentet må alltid dateres. 

5. Pliktdelsarv, ektefelle og samboer

 • Reglene om pliktdelsarv må være ivaretatt. 
 • Ektefellens rett til minstearv må være ivaretatt. 
 • Samboer med begrenset arverett må være ivaretatt. 

6. Oppbevaring av testament

 • Det kan være hensiktsmessig å oppbevare testamentet hos tingretten der du bor. Da er du sikret at testamentet blir funnet etter at du har gått bort. 
 • Det kan være fornuftig å la en som står deg nær få vite om testamentet (og kanskje ha en kopi).
 • Hvis du tilgodeser en organisasjon, som Røde Kors, kan det være lurt å informere denne om testamentet. 

Vi har laget en brosjyre om arv og testamentskriving som kan gjøre det enklere for deg å skrive testament. Ta kontakt med oss, så sender vi den til deg. Dette er selvsagt helt uforpliktende. Vi tilbyr også gratis advokathjelp (til testamentoppsett) til de som tilgodeser Røde Kors i testamentet.

Har du spørsmål? Kontakt oss vedrørende arv og testament