En tekopp og et tent stearinlys står på et bord

Hvordan foregår et arveoppgjør?

Det kan være mange spørsmål som dukker opp når du har bestemt deg for å skrive et testament. Et av dem kan være hva som skjer i etterkant. Her kan du lese mer om hvordan Røde Kors foretar arveoppgjør.

Dersom Røde Kors er en av hovedarvingene i testamentet, kan vi, hvis ønskelig, ta ansvar for skifte av boet. Dette betyr at vi tar oss av alt det praktiske i forbindelse med et arveoppgjør, og at testamentet behandles i henhold til lover og regler. Det er viktig for oss å opptre respektfullt og i tråd med avdødes ønsker.

Gangen i et oppgjør

I tilfeller hvor Røde Kors arver et hus eller en leilighet, vil vi avlegge et besøk og sørge for at alt er i orden. Vi sjekker f.eks. om det er lukket og låst og tilstrekkelig med oppvarming på vinterstid. Dersom vi finner personlige dokumenter og papirer, tar vi det med oss og sørger for makulering. Så lenge det ikke motstrides i testamentet, hører vi gjerne med familien om de ønsker familiebilder eller lignende. Deretter registrerer vi det som finnes av verdi, og selger dette til inntekt for boet (med mindre annet fremkommer av testamentet).

Eiendommen vil tømmes og klargjøres for salg til markedspris. Vi vil også sørge for å avslutte bankkonti og eventuelle abonnement, vi sørger for at utgifter blir betalt, at boet blir lignet og skatt betalt. Vi oppretter avtale om gravstell, med mindre noe annet er spesifisert i testamentet. Det blir ført boregnskap og, hvis det i tillegg til Røde Kors er andre som er tilgodesett i testamentet, fordeler vi riktig andel av arven til rette vedkommende/organisasjon.

Vi følger alltid avdødes siste vilje og ønskene som fremkommer i testamentet. Røde Kors mottar en testamentarisk gave med dyp respekt og takknemlighet, og du kan være trygg på at arven etter deg blir brukt slik du ønsker.

Lurer du på noe? Kontakt oss for mer informasjon om arv og testament