En tekopp og et tent stearinslys står på et bord

Hvordan foregår et booppgjør?

Det kan være mange spørsmål som dukker opp når man har bestemt seg for å skrive et testament. Et av dem kan være hva som skjer i etterkant. Her har vi forsøkt å beskrive gangen i et booppgjør.

I tilfeller hvor Røde Kors er tilgodesett med en større andel i testamentet kan vi, hvis ønskelig, operere som testamentsfullbyrder. Dette betyr at vi tar oss av alt det praktiske i forbindelse med et booppgjør, og at testamentet behandles i henhold til lover og regler. Det er viktig for oss å opptre respektfullt og i tråd med avdødes ønsker.

Gangen i et oppgjør

I tilfeller hvor vi arver hus eller leiligheter vil vi avlegge et besøk for å rydde og kaste det som finnes av personlige papirer og eiendeler i boet.  Deretter vil vi dokumentere og registrere det som finnes av verdi, for så å selge dette til inntekt for boet (med mindre annet fremkommer av testamentet). Eiendommen vil tømmes og klargjøres for salg til markedspris.  Som testamentsfullbyrder vil vi også sørge for å avslutte bankkonti og eventuelle abonnement, vi vil sørge for at utgifter blir betalt, at boet blir lignet og skatt betalt. Vi fører boregnskap og, hvis det i tillegg til Røde Kors er andre som er tilgodesett i testamentet, fordeler vi riktig andel av arven til rette vedkommende/ organisasjon.

Vi følger alltid avdødes siste vilje og ønskene som fremkommer i testamentet. Vi mottar en testamentarisk gave med dyp respekt og takknemlighet, og du kan være trygg på at den blir brukt slik du ønsker.

Kontakt oss for mer informasjon