Toppbilde Fillippinene

DNV GL

DNVGL har vært hovedpartner til Røde Kors siden 2004. Formålet med partnerskapet er å gi et positivt bidrag til FNs bærekraftsmål med spesielt fokus på utvikling av bærekraftige byer og samfunn.

Partnerskapet innebærer økonomiske bidrag og kompetanseoverføring til utvalgte Røde Kors' prosjekter, relatert til DNV GLs kjernevirksomhet.

Sårbare for naturkatastrofer

Klimaendringene gjør at naturkatastrofer kommer hyppigere og er større i omfang enn før. Den private og uavhengige forskningsorganisasjonen Manila Observatory sier at kombinasjonen av varmt havvann, fattigdom og befolkningsutflyttingen til kystområdene gjør Filippinene til ett av de ti landene i verden som er mest sårbare ved oversvømmelser av kysten. Katastrofeforebygging er derfor helt avgjørende for å redde menneskeliv og infrastruktur.

Bilde Fillippinene 600
Sammen med Røde Kors bidrar DNV GL med sin innovasjon og kjernekompetanse for å nå FNs mål om utvikling av bærekraftige byer og samfunn.

Digital katastrofeforebygging

Pilotprosjektet «Digital katastrofeforebygging» i Manila er et samarbeid mellom Filippinsk Røde Kors, Norges Røde Kors og DNV GL. DNV GL bidrar med kompetanse innen digitalisering og geografisk framstilling av relevant risikoinformasjon. 


- Dette dataverktøyet vil forhåpentligvis øke lokalsamfunns robusthet og overlevelsesrate gjennom lett tilgjengelig informasjon både før, under og etter katastrofer, sier Bente Pretlove, programdirektør for klimaendringer i DNV GL

Sammen med Røde Kors bidrar DNV GL med sin innovasjon og kjernekompetanse for å nå FNs mål om utvikling av bærekraftige byer og samfunn.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler