Svelvik Røde Kors

Svelvik Røde Kors har aktiviteter innenfor områdene Hjelpekorps, migrasjon og besøkstjeneste.

Adresse
Poppelvn. 2, Postboks 170, 3061 SVELVIK
E-post
svelvik@rodekors.org
Nestleder
Jane Grøtting
Leder
Morten Sjåstad

Utleie av Røde Kors huset

Korpsleder Tlf. 913 43 303

Kontakt oss

Lokalforeningsleder Jan Andersen
E-post: janan4@online.no 

Svelvik Røde Kors Migrasjon
E-post: svelvik@rodekors.org 
Tlf: 911 09 566

Svelvik Røde Kors Besøkstjeneste
E-post: jane.grotting@redcross.no 
Tlf. 911 15 156

Svelvik Røde Kors Hjelpekorps
E-post: svelvik@vestfoldrk.no
Tlf: 91 34 33 03

Aktiviteter i Svelvik: